Coaching en teamontwikkeling

In balans met de cliënt
Ik help cliënten mentaal in beweging te komen en begeleid bij vragen als:

  • wat zijn mijn diepere drijfveren en hoe geef ik hier vorm aan?
  • hoe vind ik de balans tussen inspireren en sturen?
  • Wat zijn mijn sterke kanten en ontwikkelpunten?
  • hoe ontwikkel ik vaardigheden als luisteren, samenwerken, communiceren of omgaan met conflicten?

Ik ben gecertificeerd in Lumina Spark, een instrument waarmee je inzicht krijgt in je sterk ontwikkelde vaardigheden als ook in je ontwikkelpunten. Ik gebruik dit als basis voor individuele coaching en voor het versterken van teams in op maat Workshops.

Voorbeelden van workshops:

  • managen van stress en maken van keuzes
  • stakeholder management
  • wederzijdse beïnvloeding en medewerkers in beweging krijgen
  • versterken probleemoplossend vermogen en creativiteit
  • persoonlijk leiderschap
  • omgaan met veranderingen

zie: www.luminalearning.com